Här kan du ladda ner materialet för Böneveckan för kristen enhet 2024. Det finns bland annat teologiskt grundmaterial, gudstjänstmaterial och bibelord och böner dag för dag. Årets material har förberetts av ekumenisk arbetsgrupp från Burkina Faso.

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Lukasevangeliet 10:27

Bibeltexter och böner dag för dag

Bibeltexter och böner dag för dag böneveckan 2024 (pdf)

Jan Eckerdal, direktor för teologi på Sveriges kristna råd, inleder 2024 års bönevecka med att berätta om temat och om den ekumeniska arbetsgrupp från Burkina Faso som tagit fram det. 120 länder samlas den 18-25 januari varje år till världens största bönemanifestation.
”Att leva våra liv med evigheten som horisont”. Vår direktor för teologi, Jan Eckerdal, delar böneveckans första reflektion utifrån frågeställningen i Lukasevangeliet 10:25: ”Vad ska jag göra för att vinna evigt liv?”
”Kärleken är som en ström som förbinder oss med varann och med Gud”. I böneveckans andra dag reflekterar generalsekreterare Sofia Camnerin över bibelversen om det dubbla kärleksbudet från Lukasevangeliet 10:27: Att älska Gud och sin nästa som sig själv.
På böneveckans tredje dag har vi kommit fram till frågan ”Vem är min nästa?” i Luk 10:29. Jesu svar vänder på perspektivet från att vara en fråga om gränser för ansvar till att handla om möjligheter, berättar Jan Eckerdal, direktor i teologi på Sveriges kristna råd.
”Berättelsen om den barmhärtige samariern utmanar ens självbild och bild av den andre”, säger generalsekreterare Sofia Camnerin om böneveckans fjärde vers: ”När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.” Luk 10:31
Böneveckans femte vers hämtas från Luk 10:34: ”Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem”. Gud uppmanar oss att bemöta sårbarhet och utsatthet med barmhärtighet, säger Jan Eckerdal, direktor för teologi på Sveriges kristna råd. Kristen tro är en sårbarhetens religion.
”Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.” (Luk 10:34) Poängen kan vara att att det är vi själva som ligger vid vägkanten och får ta emot oväntad omsorg och hjälp, säger generalsekreterare Sofia Camnerin i sin kommentar till böneveckans sjätte vers, där den slagne mannen är i fokus.
Vi har nu kommit fram till Jesus avslutande fråga till den laglärde: ”Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” Jan Eckerdal, SKR:s direktor för teologi leder den näst sista dagens reflektion och bön utifrån Luk 10:36.
”Gå du och gör som han”. Vad betyder Jesus uppmaning i Lukasevangeliet 10:37 för oss? frågar generalsekreterare Sofia Camnerin. Böneveckans sista reflektion handlar om att vi behöver släppa våra försvar för att kunna se och känna igen Kristus, i varje syster och bror.

Ladda ner filmen! Klicka på de tre prickarna i bild.

Ekumenisk gudstjänstordning

Gudstjänstordning böneveckan 2024 (pdf)

Hela materialet

Hela materialet 2024, på svenska, 12 sidor (pdf)
Förutom böner, bibeltexter, gudstjänstordning innehåller materialet introduktion och bakgrund till temat, en beskrivning av situationen för de kristna i Burkina Faso och en redogörelse för hur materialet arbetats.

Materialet har översatts till svenska av Per Rönnegård.

Affisch

Affisch för utskrift, A3-format. Klicka på bilden för att ladda ner pdf:


Ladda ned som JPG-bild HÄR.

Ladda ner i 1080×1080 (JPG) HÄR.


Läs mer om Böneveckan 2024 på Kyrkornas världsråds webbplats. Du hittar bland annat materialet på flera språk.
LÄS MER