Stjärnhimmel

På denna sida finns videohälsningar inför böneveckan för kristen enhet 18-25 januari 2022.
Här finns också videoinspelade dagliga böner från årets material att ta del av och delta i.

Årets material ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus” har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern. Många av östkyrkorna som ingår där finns också i Sverige och är en del av svensk kristenhet.
De dagliga bönerna under böneveckan leds av bröderna i syrisk-ortodoxa Korsets kloster utanför Nyköping.

Dag 8: ”De tog en annan väg hem till sitt land”

Dag 7: ”De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld, rökelse och myrra”

Dag 6: ”De fann barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom”

Dag 5: ”Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem”

Dag 4: ”Du Betlehem… är ingalunda ringast”

Dag 3: ”När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom”

Dag 2: ”Var finns judarnas nyfödde kung?”

Dag 1: ”Vi såg hans stjärna i öster”

Inledning till årets tema med Jan Eckerdal

Hälsning från Koptiska ortodoxa kyrkan

Hälsning från Kaldeiska kyrkan

Hälsning från Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia

Hälsning från syrisk-ortodoxa Korsets kloster