Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 20 januari, vilket också är Bibelns dag.

Tema 2019

Så här beskriver kristna i Indonesien bakgrunden till temat för 2019:”Bara genom att ta till oss Jesu bön att ”de alla ska bli ett” kan vi bära vittnesbörd om en levande enhet i mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”

”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

Temat är hämtat från femte Moseboken, kapitel 16, 18-20:

Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

Om Indonesien

Tolv procent av befolkningen är kristna. Landet har mer än 17 000 öar,  1 340 olika etniska grupper och över 740 lokala språk, men i mångfalden förenas man genom det nationella språket Bahasa Indonesia. 

I Indonesien bor 265 miljoner där 86 procent är muslimer. Det betyder att landet har världens största muslimska befolkning. Inom det kristna rådet finns 89 medlemskyrkor där det finns en medvetenhet om att bygga och stärka relationer med andra religioner. Rådet arbetar nära den katolska biskopskonferensen.