Material Nav

Inom gruppen med Nav-medarbetare finns stor kompetens. Här har vi möjlighet att dela den och goda idéer med varandra.

Riktlinjer

Här finns riktlinjer för Nav-arbetet
Riktlinjerna i format lämpligt för utskrift

Besöksgrupper

Läs mer om arbetet med Besöksgrupper

Rapportera arbetet för första halvåret 2019 genom att klicka på ordet här!

Vägen in

Beställ boken Vägen in

Vill du bidra?

Mejla oss på nav@skr.org