Inom gruppen med Nav-medarbetare finns stor kompetens. Här har vi möjlighet att dela den och goda idéer med varandra.

Riktlinjer

Här finns riktlinjer för Nav-arbetet
Riktlinjerna i format lämpligt för utskrift

Besöksgrupper

Läs mer om arbetet med Besöksgrupper

Jag skriker – Böner inifrån

Böner skrivna av intagna. Ladda ner och skriv ut.

Uppsatser

”Själavård bakom galler”
En intervjustudie om prästers erfarenheter av själavård vid svenska häkten och anstalter

Mellanie Wallesdotter Haddad, kandidatuppsats 15 hp vid Södertörns högskola, ht 2022

”Gängen, skammen och utanförskapet”
Den kristna tron som en väg ut ur gängkriminalitet

Anton Thilander, kandidatuppsats 15 hp vid Örebro teologiska högskola, vt 2022

Att bli sams med verkligheten – En kvalitativ studie kring horisontell försoning vid svenska anstalter
Elvira Brandt, C-uppsats 15 hp vid Örebro teologiska högskola, vt 2020

”Dom jävlarna ska skjutas” – Möjligheter och svårigheter i mötet mellan sexualbrottsdömda och församling
Waldemar Sjögren, projektarbete 7,5 hp vid Örebro teologiska högskola, vt 2008

Vill du bidra?

Mejla oss på nav@skr.org