Inom gruppen med Nav-medarbetare finns stor kompetens. Här har vi möjlighet att dela den och goda idéer med varandra.

Riktlinjer

Här finns riktlinjer för Nav-arbetet
Riktlinjerna i format lämpligt för utskrift

Besöksgrupper

Läs mer om arbetet med Besöksgrupper

Jag skriker – Böner inifrån

Böner skrivna av intagna. Ladda ner och skriv ut.

Uppsatser

”Dom jävlarna ska skjutas” – Möjligheter och svårigheter i mötet mellan sexualbrottsdömda och församling
Waldemar Sjögren, projektarbete 7,5 hp vid Örebro teologiska högskola, vt 2008

Att bli sams med verkligheten – En kvalitativ studie kring horisontell försoning vid svenska anstalter
Elvira Brandt, C-uppsats 15 hp vid Örebro teologiska högskola, vt 2020

Vill du bidra?

Mejla oss på nav@skr.org