Med ett ryck vaknar jag till. För en gång skull har jag somnat på tåget på väg till Stockholm. Var är jag? Vad har hänt?

Jag hör statsminister Stefan Löfven tala. ”Idag är det luciadagen. Kvinnan som blev en martyr på 300-talet påminner oss om vikten att alla människor ska få leva i frihet och utan förföljelse. Därför har regeringen idag bestämt att det är dags att häva en del av de restriktioner som vi införde 2015 och 2016 för att minska antalet flyktingar till Sverige. I nuläget bedömer vi att vi kan återvända till den humana rättsliga reglering som vi egentligen vill ha. Vi ger därför möjlighet till dem som fått asyl i Sverige att förenas med sina familjer. Om en månad kommer det att finnas bättre möjligheter att få tid på ambassaderna i Mellanöstern för att söka återförening. Väntetider på nästan två år är inhumant. Äntligen kan vi på ett bättre sätt värna människors värdighet.”

Vice statsminister Isabella Lövin lägger till: ”Regeringen har också fattat beslut om att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Det lagförslag som vi hoppas riksdagen ska ta ger nya möjligheter för unga asylsökande att få stanna i Sverige. Vi har insett det orimliga i att utvisa dem nu. Det handlar både om säkerhetsläget i Afghanistan men också om att ge dessa unga människor en större trygghet och möjlighet att etablera sig i vårt samhälle. Vi har stora förhoppningar om att de med tiden kommer att bli ett viktigt bidrag i vårt svenska samhälle. När vi räknar med dem värnar vi deras mänskliga värdighet.”

TT meddelar att president Trump under natten ringt till president Putin. Enligt rapporterna har Trump sagt: ”Jag såg på utdelningen av Nobels fredspris på TV i söndags. Det var verkligen berörande och jag satt nästan och grät framför TV:n. Jag måste säga att talarna övertygade mig om att vi måste mer aktivt arbeta för att få bort våra kärnvapen. Dessa vapen är ju livsfarliga! Mr president, kan inte vi bestämma att vi möts och pratar mer aktivt om detta? Och att ett första steg är att vi skriver under den nya FN-konventionen om förbud mot kärnvapen? Vi har ett historiskt ansvar och på det sättet skulle vi kunna sätta avtryck i historien och faktiskt värna människors värdighet och framtid på ett bättre sätt.” Och till min glädje rapporterar TT att Putin sagt ja.

Jag återvänder in i min slummer. Var det en dröm? En önskan?

Idag publiceras i sju kristna tidningar ett julbudskap från Sveriges kyrkoledare, samlade i styrelsen för Sveriges kristna råd. Läs gärna! Länk

Var med oss och bed: ”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet”.

/Björn Cedersjö

 

Fortsätt läsa mer från oss