– Situationen i Palestina och Israel är oförändrad och människor lever under fortsatt förtryck, säger Kyrkornas världsråds generalsekreterare, Olav Fykse Tveit.
– Situationen påverkar framtiden för alla i regionen, mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet förnekas människor, och påverkar alla aspekter av Guds skapelse. Men vi är alla skapade till Guds avbild och den militära ockupationen med sin diskriminerade verklighet är hinder för livets helhet genom hela Guds skapelse”, fortsätter Olav Fykse Tveit.

Under böneveckan för fred i Palestina och Israel (15-23 september) gästas Sverige av Rifat Odeh Kassis och Omar Harami för att träffa politiker och delta i arrangemang i kyrkor och organisationer. Rifat är koordinator för Kairos Palestina och Omar är verksamhetsansvarig för den ekumeniska gräsrotsrörelsen Sabeel i Jerusalem. Kom och lyssna till Rifat Odeh Kassis och Omar Harami och var med i dialog om förhållningssätt och ickevåld i Palestina och Israel. Samlingen sker på Ekumeniska Centret, Alvik i Stockholm torsdagen den 19 september klockan 18.00. Värd för kvällen är Kairos Palestina – Sverige och Sabeels vänförening i Sverige.

Genom arbetet med Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, ett samarbete inom Kyrkornas världsråd, arbetar vi genom ickevåld för fred och ockupationens slut. Följeslagare från tjugo länder finns alltid närvarande för att genom en synlig närvaro minska risken för våld och solidariskt ge stöd till alla de israeler och palestinier som genom ickevåld arbetar för allas gemensamma mänsklighet och jämlikhet i Guds skapelse. Just nu söker Följeslagarprogrammet nya följeslagare, läs mer här: Rekrytering.

Var med och bed för mänsklighet och jämlikhet i Guds skapelse:

Gud, Du som älskar Din skapelse ovillkorligt.
Vi kommer nu till Dig med vår oro för Mellanöstern.
Främst ber vi för Syrien, Libanon, Palestina och Israel.
Herre kom med Din Helige Ande,
kom med klokhet och barmhärtighet,
kom med fred och rättvisa, upprättelse och försoning.
Gode Skapare, kom nu när allt ser mörkt och uppgivet ut,
kom med ny styrka och vilja att se varandra som medmänniskor.
Kom med mod att våga bryta ny mark
och få ett slut på våldet och lidandet.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för barnen i området, vi ber för utbombade hem
och saknade föräldrar, syskon och vänner.
Vi ber om trygghet och kärlek i en värld av kaos,
vi ber för dem med sömnlöshet, mardrömmar och rädsla.
Gud, kom med Din kärlek och ta särskilt hand om de minsta,
skydda dem och bevara dem från allt ont!
Vi ber för alla föräldrar som inte kan ge sina barn det de behöver.
Vi ber för dem med krossade drömmar
och för dem med brist på mat och vatten.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för världens ledare, led dem, Herre, på Dina vägar.
Hjälp dem att se bortom ekonomiska vinster och politisk korrekthet,
låt dem se människorna bakom siffrorna,
de människor som lever mitt i det fruktansvärda kaoset och våldet.
Ge dem som bestämmer barmhärtiga hjärtan
och mod att fatta kloka och rättvisa beslut.
Herre förbarma Dig!

Gud, vi ber för de kristna som lever i området,
hjälp dem att i tider av oro och rädsla hålla fast vid Dig,
och hjälp oss runt omkring att innesluta dem i våra förböner.
Gud, hjälp oss att göra det vi kan här hemma,
ge oss kraft och mod att inte vara tysta
när vi tycker att andra människor blir utsatta för orättvisor och grymhet.
Lär oss att älska vår nästa så som oss själva,
att kunna se bortom hudfärg, ursprung och religionstillhörighet.
Låt oss vara jordens salt och världens ljus.
Herre förbarma Dig!

Lovad vare Du himmelens och jordens Herre
som bär oss alla dagar i outtröttlig kärlek.
Vi lägger konflikten och våra hjärtans böner
i Dina trygga, kärleksfulla händer.
Håll oss alla nära Ditt hjärta, nu och alltid!
I Jesu namn, Amen

(förbön av Sara Bodin, tidigare följeslagare)

Läs mer

Mer information om böneveckan på Kyrkornas världsråds hemsida:
Böneveckan för fred i Palestina och Israel

Fortsätt läsa mer från oss