bön israel palestina

Att enas i arbete för fred känns mer motiverat än någonsin när Kyrkornas Världsråd och Palestine Israel Ecumenical Forum, PIEF, återigen uppmanar kyrkor och samfund över hela jorden att verka för ett slut på den illegala israeliska ockupationen av Palestina.

Årets tema för världsveckan för fred och rättvisa i Palestina och Israel är ”Let my people go”, ”Släpp mitt folk…”, ur 2 Mosebok 9:1. Temat är valt efter en uppmaning från palestinska kyrkoledare och lekfolk att uppmärksamma alla dem som finns i israeliska fängelser av politiska skäl.

I den här kontexten är en politisk fånge någon som sitter fängslad av skäl som kan sägas vara ”ockupationsrelaterade”, för att de arbetat mot ockupationen eller för att de av samvetsskäl inte kan vara en del av ockupationsmakten. Bland de politiska fångarna i Israel finns bland annat palestinska parlamentsledamöter, personer som kämpar för mänskliga rättigheter eller arrangerar demonstrationer, minderåriga som anklagas för att ha kastat sten och israeler som vägrar tjänstgöra i armén.

Under veckan ber kristna över hela världen för frihet för de fångna och befrielse för dem som lever under ockupation. Anna Hjälm är Svenska kyrkans utsända i Jerusalem och hon har översatt en hel del av det material som tagits fram till årets vecka.
– Världsveckan för fred kan bli ett tillfälle att förenas mot förtryck genom bön, ökad förståelse och engagerat påverkansarbete med hjälp av det materialet, hoppas Anna.

I samband med fredsveckan delar kristna kyrkoledare i Palestina den så kallade Jerusalembönen med resten av världen. Bönen finns också översatt till svenska och är en bön för frihet för de fångna och för fred i vår tid.

Flyer: Här kan du skriva ut flyers med en illustration av Inger Jonasson efter original i Betlehem av Banksy för att sprida information om Världsveckan för fred (PDF):
Flyer för utskrift Världsveckan för fred i Palestina och Israel

Läs mer: Svenska kyrkan och Palestine Israel Ecumenical Forum

Brev från Olav Fykse Tveit, generalsekreterare, Kyrkornas världsråd: https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/general-secretary/messages-and-letters/message-for-world-week-for-peace-in-palestine-israel-2014

 

Fortsätt läsa mer från oss