Konferensen Forgotten People, arrangerad av IPCA, världsorganisationen för fängelsepräster, -pastorer och —diakoner, avslutades vid lunchtid på onsdagen i Stockholm. En gudstjänst med temat Global Day of Prayer for Prison Ministry och IPCA:s 25-årsfirande var huvudinnehållet denna sista dag av konferensen. Konferensen innebar också avslutningen av det svenska ordförandeskapet; Birgitta Winberg, präst på Kronobergshäktet i Stockholm, har varit ordförande de senaste fem åren och efterträds nu av Dwight Cuff från Kanada.

De drygt 300 konferensdeltagarna från alla delar av världen har bjudits föreläsningar, workshops och rikligt med tillfällen till erfarenhetsutbyte. Förhållandena i fängelser världen runt är förstås oerhört olika och vittnesmål och berättelser från IPCA:s olika regioner har varit starka och berörande. Något som lagt sordin på konferensstämningen har varit det faktum att över 100 av dem som varit föranmälda som deltagare inte har kunnat komma, i många fall beroende på problem med att få visum för vistelsen i Sverige.

Konferensen antog under avslutningen ett uttalande, med bland annat följande uppmaningar:
· Till världens regeringar; att högt prioritera förbättringar av förhållandena i fängelser och att efterfölja FN:s regler om behandling av fångar
· Till media och journalister; att rapportera korrekt och sanningsenligt om kriminalitet och att undvika sensationsjournalistik
· Till kyrkoledare i alla länder; att ta på allvar behoven bland fångar och att utse fängelsepräster, -pastorer och -diakoner och tilldela dem tillräckligt med tid och resurser för sitt arbete

Förkortningen IPCA står för International Prison Chaplains´Association. IPCA har omkring 4 000 medlemmar över hela världen och arbetar i sex regioner. Vart femte år hålls världskonferens.

Fortsätt läsa mer från oss