Den internationella konferensen för fängelsepräster, – pastorer och —diakoner, Forgotten People, inleddes på fredagskvällen på Clarion Hotel i Stockholm. Det är organisationen IPCA (International Prison Chaplains´International) som samlas till världskonferens.

Konferensens drygt 300 deltagare från över 60 länder och alla kyrkliga riktningar — på grund av visumproblem har omkring 100 föranmälda tvingats utebli — hälsades välkomna av bland andra Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén, ärkebiskopen och ordförande i Sveriges Kristna Råd Anders Wejryd och biskopen i Stockholms stift av Svenska kyrkan Eva Brunne.

Kvällen, som också innehöll folkmusik och dans, presentation av konferensens deltagare uppdelat per världsdel och gemensam sång, leddes av Birgitta Winberg som är präst på Kronobergshäktet och som varit IPCA:s ordförande sedan 2005.

Konferensen pågår till och med onsdagen den 25 augusti och fortsätter under lördagen med två större föreläsningar (professor Andrew Coyle och baronessan Vivien Stern) och två pass med workshops.

Fortsätt läsa mer från oss