Programmet för firande av Världsböndagen, fredagen den 4 mars, har utformats av kvinnor från Chile och har temat ”Hur många bröd har du?”  2011 är det 80 år sedan den första böndagsgudstjänsten hölls i Sverige, då i S:t Peters metodistkyrka i Stockholm. Materialet inför Världsböndagen har sänts ut till kontaktpersoner över hela landet, men kan också hämtas på Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds hemsida.

Fortsätt läsa mer från oss