Just nu behövs bön mer än någonsin.
Idag är det dessutom Världsböndagen, som i Sverige samordnas av Sveriges Ekumeniska kvinnoråd, SEK.
Det sedan länge annonserade temat är: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”.
Årets programländer är England, Wales och Nordirland.
Läs mer nedan hur du tar del av årets material.

Material 2022

Här hittar du materialet och mer info!
Materialet finns tillgängligt på svenska och för nedladdning. Materialet består bland annat av bakgrundshäfte, gudstjänstprogram, barnprogram, affischer, bildspel med mera.

Inger Jonasson, ordförande för SEK:s Världsböndagskommitté, skriver såhär om årets material i en introduktion:
”Kära vänner!
2022 års program har utformats av kvinnor från England, Wales och Nordirland som hör till Storbritannien och förkortas EWNI. Landet har en lång och rik historia. Men här finns även mörka sidor med imperialism och erövring, något som de brittiska kvinnorna formulerat en särskild syndabekännelse kring.

Versen ur Jeremia 29:11 handlar om hopp som är det övergripande temat. ”Jag vet vilka avsikter jag har med er: välgång inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp.”

De vill skapa en rörelse av engagerade människor som sprider hopp i världen. Texten i Jeremia beskriver en situation där Israels folk befann sig i exil och det för tanken vidare till olika former av ”exil” i våra egna länder.

Jeremia uppmanade de landsflyktiga att bygga ett liv där de var. Guds budskap var klart: be för samhället du lever i, ty dess välgång blir din välgång och Guds planer kan föra med sig både frihet, rättvisa och Guds frid”.

Fortsätt läsa mer från oss