ljus gravkyrkan jerusalem

Det är inte ofta som ortodoxa kyrkoledare av bysantinsk tradition samlas. Man har träffats till och från, även efter senaste ekumeniska kyrkomötet i Nicea år 787. I sommar kommer dock ett nytt koncilium att äga rum på Kreta, Grekland. Beslutet om att genomföra mötet fattades nyligen av en synaxis vid det ortodoxa centret i det ekumeniska patriarkatet i Chambesy, Genève, vars arbete utförs under ordförandeskap av den ekumeniske patriarken Bartolomeus.

Det finns flera frågeställningar som kan komma att diskuteras vid mötet på Kreta, bland annat frågan om ”den ortodoxa diasporan”, diskussion om en gemensam kalender för de ortodoxa samt relationer till andra kyrkor.

-Jag saknar frågan om enhet med de orientaliska (förchalcedonensiska) kyrkorna, som borde ha fått en särskild fokusering, säger Misha Jaksic, ortodox samordnare inom Sveriges kristna råd, som en kommentar på den dagordning som lagts fram inför mötet.

Misha Jaksic (1)-Jag saknar även en större transparens, en bredare förankring av detta möte och en process av fördjupning av dess frågor bland det troende folket i de ortodoxa systerkyrkorna. Processen och frågorna har hanterats enbart av en smal ledarskapselit, som om de själva utgör kyrkans fullhet. Bara detta faktum, i sig, borde vara en viktig fråga för mötet, fortsätter Misha Jaksic.

Beslutet att sammankalla det heliga och stora synoden för den ortodoxa kyrkan på Kreta, snarare än i Konstantinopel, vars patriark är den förste bland gelikar inom den ortodoxa kyrkogemenskapen, dikterades av ”exceptionella objektiva omständigheter”. Det vill säga den senaste rysk-turkiska krisen som i grund och botten försvårar för Moskvas patriark, hans biskopar och delegation från att besöka staden.

Fotnot: Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor, varav 16 är ortodoxa och österländska kyrkor.

Fortsätt läsa mer från oss