flykt

I början av året räknade Migrationsverket med att ta emot 40 ensamkommande flyktingbarn i veckan vid enheten i ankomstkommunen Mölndal. Under den förra veckan kom 206 barn. Detta skrev Svenska Dagbladet. Samma vecka som 72 medmänniskor dog i en lastbil på väg genom Europa och minst 200 medmänniskor drunknade i Medelhavet. Enligt statistik kom det 107.500 flyktingar till EUs gränser under juli månad, den högsta siffran på många år. Antalet flyktingar i världen ökar. Samtidigt kan länderna i EU inte ens ena sig om att fördela 60.000 flyktingar på ett helt år. Och detta med en befolkning på sammanlagt 500 miljoner. En flyende medmänniska på 8.300 europeer, är det för mycket begärt?

”Tänk på en ö som består av 1.000 personer. Om det kommer en person till den ön kan vi inte säga att man saknar kapacitet”, säger chefen för FN:s flyktingorgan UNHCR António Guterres.

I söndags predikade jag i kyrkan. Vi inledde Diakonins månad, Medmänniskan var temat och texten liknelsen om den barmhärtige samariern. Den kända berättelsen handlar ju om hur en oväntad person visar sig vara medmänniskan till en man i nöd. Prästen och leviten som passerar förbi den utsatte söker inte en nästa att hjälpa. Men den utsatte mannens blick söker en medmänniska. Och Jesu uppmaning blir: Handla för den medmänniskan som är i nöd.

Runt om i Sverige finns många som blir sådana medmänniskor för dem som flyr från konflikter och andra eländiga förhållanden. Många inom och utom kyrkorna gör fina insatser när man öppnar sina dörrar för gemenskap och stöd. Det är många som ser medmänniskans blick. Ändå borde vi bli många fler.

När SKRs arbetsgrupp för migration och integration möttes i fredags talade vi bland annat om det stora behovet av Gode män för ensamkommande flyktingbarn. Vi pratade också om möjligheten att erbjuda mer kunskap om asylregler och migration för att underlätta för ett större engagemang. Finns det annat som våra bloggläsare tycker att Sveriges kristna råd kunde och borde göra?

Skriv gärna en rad till mig på adressen bjorn.cedersjo@skr.org

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

 

 

Fortsätt läsa mer från oss