Kyrkornas globala vecka uppmärksammades i Frustuna. Foto: Patrik Gineman/Ikon

 

Jag gissar att få av den här bloggens läsare hört talas om Frustuna. Jag hade aldrig hört namnet innan jag i våras fick ett mail därifrån. Det var från Lena, en tidigare student från min tid som lärare på Örebro Missionsskola. Nu är hon kyrkoherde i Frustuna församling och undrade om jag kunde komma dit och bidra till att sprida hopp. Vi enade oss om temat ”Att våga hoppas på en bättre värld – hjälper teologisk reflektion?”.

Förra tisdagen var jag där. Det blev en liten tjuvstart på Kyrkornas globala vecka som firas runt om i landet denna vecka. Det var ingen stor grupp som möttes. Men det som imponerade var församlingens arbete med miljöfrågor. Jag har ju läst om det program för miljöcertifiering som Svenska kyrkan utvecklat. Men detta var den första församling jag besökt som verkligen arbetat, blivit certifierad på nivå 1 och nu var på gång med den andra nivån. På deras hemsida finns en berättelse om vad man gjort. Imponerande! Nu fick jag vara med och bidra till det hopp som är med och ger kraft i arbetet, det hopp som kommer ur tron på att Gud älskar världen och fortsätter sin skapande och frälsande verksamhet här. Och att Jesu uppståndelse visar att det kan finnas liv även efter döden, inte bara för Jesus utan för hela skapelsen, vi människor inkluderade.

Det är alltså Kyrkornas globala vecka som pågår. Förra året var det ungefär 400 arrangemang runt om i landet som gick av stapeln. Så här kan det se ut i exempelvis Vattholma. I år fokuseras de 17 globala hållbarhetsmålen. I inspirationshäftet ges kunskap om målen, en kort teologisk reflektion och 17 böner, en för varje mål samt tips för hur man kan arbeta med frågorna i olika grupper i församlingen och i församlingens gudstjänst. Man kan hitta häftet och det övriga materialet på https://globalaveckan.se. Jag tycker detta är ett av de bästa sätten att regelbundet aktualisera ansvaret för rättvisa och fred i världen.

I samlingen i Frustuna pratade vi också om det då pågående klimatmötet i Bonn (COP23). Aktuellt nu är uppföljningen av Parismötet 2015 då det historiska avtalet slöts som ska bidra till att hålla klimatförändringarna någorlunda i schack. Det känns ändå lite märkligt att klimatförändringarna, som anses så avgörande för den här världens framtid, väckt så lite uppmärksamhet i svenska medier. Diakonia bidrar ofta med god kunskap, och här finns en analys från Anna Axelsson, medlem i Sveriges kristna råds referensgrupp för klimat och hållbar utveckling: https://www.diakonia.se/om-oss/Nyheter-och-mediaservice/Nyheter-fran-Diakonia/klimattoppmotet-antog-jamstalldhetsplan/.

Så var ligger då Frustuna? Jag tog tåget söderut från Stockholm, passerade Södertälje, klev av i den lilla orten Gnesta och gick uppför backen till det gamla Tingshuset där församlingen har sina lokaler. Jag minns inte riktigt säkert, men jag hoppas vi också avslutade samlingen med att be ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”.

 

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss