riksdag

Till:
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 25 november 2022

Yttrande över betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag (SOU 2022:28)
Diarienummer: Ku2022/01317

Vårt stöd för demokratin bottnar i vår kristna grundsyn att varje människa är skapad till Guds avbild, lika i värdighet och grundläggande rättigheter.

  • Sveriges kristna råd välkomnar utredningens förslag och instämmer i uppfattning att förslagen har möjlighet att stärka den svenska demokratin.
  • Vi vill påminna om den positiva resurs som trossamfund och religiösa gemenskaper kan utgöra i det gemensamma arbetet för att stärka demokratin. Detta genom aktivt engagemang i demokratifrågor, men också genom att kyrkor och andra religiösa gemenskaper är sammanhang där människor kan demokratitränas genom att ta del i trossamfundens egna demokratiska processer. Vi ser det som positivt att ett antal trossamfund undertecknat deklarationen och deltagit i demokratistärkande aktiviteter i projektet.

För Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Jan Eckerdal, telefon: 08-453 68 04

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss