121229 Susiya EAs monitoring agricultural manifestation M Esbjörnsson
Två svenska följeslagare på Västbanken. Foto: M Esbjörnsson.

I förra veckan kom en stark vädjan från Kyrkornas världsråd, och det Jerusalemkontor som samordnar den internationella insatsen, om att sända ut en extra följeslagare till byn Susiya på södra Västbanken över sommaren. Genom extra finansiering från de kyrkor och organisationer som står bakom programmet kunde följeslagaren Anders Forsberg från Stockholm landa i Tel Aviv i förra veckan. Under fyra veckor kommer han i ett internationellt team att förstärka närvaron i byn Susiya.

Den palestinska byn Susiya på södra Västbanken, med 450 invånare, varav 120 barn, hotas i strid med folkrätten av demolering och invånarna hotas samtidigt av tvångsförflyttning, sedan ett beslut i maj av Israels högsta domstol. Israeliska och palestinska människorättsorganisationer samt flera FN-organ uttrycker djup oro över att byn kan komma att rivas av israelisk militär under sommaren, och att demoleringen kan komma att bli prejudicerande för andra liknande byar i Palestina. Genom den extra insatsen finns följeslagare på plats dygnet runt för att stödja den utsatta lokalbefolkningen i byn och för att bevaka brott mot mänskliga rättigheter.

– Genom att finnas på plats vill vi bidra till att dämpa våld och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Sverige är ett av 21 länder som sänder följeslagare till Palestina och Israel under samordning av Kyrkornas världsråd. Sedan 2002 har drygt 250 svenskar rest ut som följeslagare och Sveriges kristna råd samordnar den svenska insatsen. I vanliga fall befinner sig omkring sex svenska följeslagare i internationella team i området, utplacerade på lika många orter på Västbanken, men på sommaren dras verksamheten ned och endast ett team finns på plats.

För att uppmärksamma den svenska regeringen på situationen i bland annat byn Susiya skrevs i förra veckan ett brev till utrikesminister Margot Wallström. I brevet till Wallström lyfter Diakonia, Svenska kyrkan, Kvinna till Kvinna och Sveriges kristna råd flera frågor inför kommande möten i EU:s utrikesråd som handlar om situationen för människor som lever i utsatthet i Israel och Palestina. Bland annat står det att bosättningspolitiken måste få ett slut, liksom tvångsförflyttning av befolkning likt den som hotar befolkningen i Susiya.

Läs brevet till Margot Wallström

Brev till Margot Wallström juni 2015

 

Fortsätt läsa mer från oss