”Religionsmöte – ekumeniska dokument” är nummer nio i Sveriges Kristna Råds skriftserie. Skriften innehåller en sammanställning av internationella ekumeniska dokument. I skriften presenteras också en teologisk grundhållning för hur man kan se på människor av annan tro. Dessutom ges råd och anvisningar för det konkreta mötet med troende från andra religioner. Ett särskilt avsnitt handlar om femton saker som kristna bör veta om islam.

Redaktör för ”Religionsmöte” är Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. ”Religionsmöte” kostar 70 kr plus porto och beställs från SKRs hemsida.

Seminarium 30-31 oktober
30-31 oktober arrangerar SKR och Ekumeniskt Institut för Norden (EIN) seminariet ”Religionsmöte – Ekumeniskt samtal”.

Fortsätt läsa mer från oss