Region Nord präglas av relativt få anstalter och häkten och stora avstånd. 2019 testade vi därför att genomföra två års regionala Nav-dagar samtidigt, med program från lunch den ena dagen till lunch nästa dag. Nu är vi nyfikna på hur det upplevdes och är tacksamma för den input vi kan få kring innehåll och upplägg.

Till att börja med syns bara några få frågor. Beroende på om du var med på Nav-dagarna 2019 eller inte kommer sedan lite olika frågor upp. Den sista är gemensam för alla.