UTTALANDE Sveriges kristna råd tar bestämt avstånd från alla former av kvinnlig könsstympning. Ingreppet innebär en djupgående kränkning av den enskilda personens integritet och kan leda till svåra fysiska och psykiska lidanden.

Kvinnlig könsstympning har ingenting med religion att göra, utan bottnar i kulturella föreställningar. Därför kan en sådan sed inte försvaras i religionsfrihetens namn.

Kvinnlig könsstympning är ett övergrepp och oförenlig med en kristen människosyn.

Sundbyberg den 1 december 2005

Göran Zettergren
Ordförande
Missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan

Anders Arborelius
vice ordförande
Biskop i Stockholms katolska stift

K G Hammar
vice ordförande
Ärkebiskop i Svenska kyrkan

Tikhon Lundell
vice ordförande
Prästmunk i Serbiska ortodoxa kyrkan

Sven-Bernhard Fast
Generalsekreterare

Fortsätt läsa mer från oss