Dagen inleddes högtidligt med att representanter för Sveriges Interreligiösa Råd, med ärkebiskop Andres Wejryd i spetsen, undertecknade ett uttalande om religions- och övertygelsefrihet. I Sveriges interreligiösa råd ingår representanter för baha’i, buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Därefter serverades förfriskningar, och Mikaael Zifa Eriksson, Vumbi Dekula Kahanga och Ann-Sofie Wensbo drog med de församlade i en musikalisk upptakt till eftermiddagens workshops. Det doftade av färska blommor kring bordet där man kunde lära sig göra thailändska blomsterkransar, som traditionellt läggs på vattnet för att föra bort negativa tanka och känslor. I brist på öppet vatten i vinter-stockholm fick de läggas ut på snön istället. Man kunde också lära sig göra ljuslyktor, sjunga med Zifa och träna konfliktlösning och ickevåld med Salaams vänner, ett samarbetsprojekt mellan Kristna fredsrörelsen och Svenska muslimer för fred och rättvisa. I en workshop fick man samtala om bibeltexter på temat ljus och mörker, och skriva egna texter.

När klockan var 18 ställdes ljuslyktor och blomsterkransar ut på Medborgarhusets trappa, och ett knappt hundratal deltagare fick lyssna till och sjunga med i musik med Zifa och övriga musiker, lyssna till texter om ljus från sex olika religioner och det uttalande som tidigare undertecknats. Till slut sändes en thailändsk ljuslykta upp, för att symboliskt sprida budskapet om ljus och fred över världen. Bakom arrangemanget stod Interreligiöst Fredsforum, ett nätverk av människor från olika religiösa traditioner, som vill verka för fred. Detta var Interreligiöst Fredsforums första utåtriktade arrangemang, och enigheten var stor om att detta var början till en tradition.


Uttalande av Sveriges interreligiösa råd om religions- och övertygelsefrihet:

Religionerna ger ett värdefullt bidrag till samhällets utveckling och till samhällsbyggandet. I alla religioner finns i grunden en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. I allt väsentligt är denna etiska kärna gemensam för mänsklighetens religiösa traditioner. I Sverige finns många olika religioner som kan bidra till detta. De vill främja samförstånd genom dialog baserad på en helhetsförståelse av människolivets okränkbara värdighet.

Religions- och övertygelsefrihet är inskriven i såväl FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen som i svensk grundlag. Därmed garanteras varje människa rätten att både offentligt och privat utöva sin religion samt presentera sin tro och andliga övertygelse. Den ger även barn och föräldrar rätt till religiös fostran. Samtidigt garanterar religions- och övertygelsefrihet envars rätt till att inte tro eller utöva någon religion. Den ger även alla rätten att ansluta sig till eller lämna en religion. I ett demokratiskt samhälle har staten skyldighet att försvara denna rättighet.  Det är också allas ansvar, oavsett tro eller övertygelse, att försvara den.

Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och har etablerats i syfte att:
– Främja och skapa förutsättningar för interreligiöst arbete i Sverige
– Lyfta fram religionens roll för att skapa fred och samförstånd i samhället
– Vara en röst i det offentliga samtalet om etik och andlighet
– Utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige
– Stärka friheten till religiös tro och utövning – individuellt och i gemenskap

Fortsätt läsa mer från oss