”Sveriges Kristna Råd välkomnar beslutet att låta en apatisk asylsökande tonårspojke och hans familj stanna i Sverige. Det är ett bra beslut fattat utifrån vad som är i barnets bästa. Samtidigt vill vi betona att det finns många fler som väntar på asylbesked och som lever i vårt välfärdssamhälle under oacceptabla förhållanden. Humaniteten måste också räcka till för de andra som har ångest över att tvingas tillbaka till ett liv i förföljelse, tortyr eller annan omänsklig behandling.”

Fortsätt läsa mer från oss