”Genom broder Rogers död har vi förlorat en stor andlig och ekumenisk ledare. Taizé har under hans ledarskap blivit en samlingsplats för kristna från alla kyrkor, inte minst ungdomar. Taizé har fått en stor betydelse för kyrkorna i Sverige. När vi nu sörjer broder Roger gör vi det i tacksamhet för vad han har betytt för de kristnas enhet och för att få oss att se djupet i vår kristna kallelse. Broder Roger mördades under en gudstjänst i Försoningskyrkan i Taizé, vilket mitt i tragiken blir en uppfordran till oss alla att verka för försoning” säger SKRs generalsekreterare Sven-Bernhard.

Fortsätt läsa mer från oss