Vi, 14 kyrkoledare samlade till Sveriges kristna råds kyrkoledardagar, uppmanar alla polismyndigheter att följa detta exempel och att sluta leta efter flyktingar och verkställa utvisningen av dessa.

Stensnäs 2005-10-18

Sven-Bernhard Fast, Sveriges kristna råd
Lennarth Hambre, Evangeliska Frikyrkan
KG Hammar, Svenska kyrkan
Sten-Gunnar Hedin, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Gunnel Jakobsson Kritz, Svenska Missionskyrkan
Misha Jaksic, Serbisk-ortodoxa kyrkan
Hasse Kjellgren, Frälsningsarmén
Tikhon Lundell, Serbisk-ortodoxa kyrkan
Lars-Ivar Nilsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Hans-Erik Nordin, Svenska kyrkan
Björn Ottesen, Sjundedags Adventistsamfundet
Anders Svensson, Metodistkyrkan i Sverige
Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet
Göran Zettergren, Svenska Missionskyrkan, ordförande i Sveriges kristna råd


Bakom uttalandet har även Sveriges Kristna Råds presidium ställt sig.
Presidiet består av:
Anders Arborelius, biskop, Katolska kyrkan (som ej kunde närvara då uttalandet antogs)
KG Hammar, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Tikhon Lundell, präst, Serbisk-ortodoxa kyrkan
Göran Zettergren, missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan, ordförande i Sveriges Kristna Råd


Fakta om Sveriges Kristna Råds påskupprop för en humanare flyktingpolitik
157 251 personer skrev under Sveriges Kristna Råds påskupprop i den namninsamling som pågick under ca två månader våren 2005. Ett sextiotal organisationer tillsammans med de 28 kyrkor och samfund som finns i Sveriges Kristna Råd ställde sig också bakom kraven i uppropet.

Bakgrunden till Sveriges Kristna Råds påskupprop var den ohållbara situation som kyrkornas anställda och frivilliga mötte hos dem som gick i väntan på besked om asyl. Inför ett nytt domstolsförfarande för asylprövning ställde påskuppropet krav på en humanare flyktingpolitik och en ”amnesti” för dem som väntar på besked.

Påskuppropet lyder:
VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land.
VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet.
VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land.
VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle.

Fortsätt läsa mer från oss