Som företrädare för Sveriges kyrkor vill vi uttrycka bestörtning över Rysslands angrepp på Ukraina. Vi delar världssamhällets fördömande av invasionen. Vi känner djup oro och delar smärtan och sorgen med människor som måste fly, som skadas och dödas.

Med den världsvida kyrkan hävdar vi uthålligt att fred är vägen till fred. Gud är fredens Gud och vi tror att Gud har skapat alla människor lika i värdighet och värde. Vi är kallade att älska varandra, inte hata.

Vi tänker inte låta krig leda till kyrkostrid. Genom de ekumeniska nätverken fortsätter dialogen med ryska och ukrainska kyrkor. Vi tror fortsatt på förbön, dialog och att fred är vägen till fred. Vi uppmuntrar alla församlingar och kyrkor att stå uthålliga i tro och bön till vår Herre Jesus Kristus som är vår och hela världens fred, han som rivit skiljemuren, fiendskapen (Ef 2:14).

På askonsdagen i nästa vecka samlas världens kyrkor till bön för situationen i Ukraina. Vi uppmuntrar våra församlingar att dela denna bön- och fastedag. (Länkar finns längre ner).

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan (ordförande)
Anders Arborelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.


Vi fortsätter också att be den bön som styrelsen för Sveriges kristna råd formulerade på sitt senaste möte 18/2:

Heliga treeniga Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina.

Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg.

Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss alla att verka för fred och försoning.

Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din fred.

Amen.


Länkar:

Påvens uppmaning till bön och fasta, askonsdagen 2 mars
Conference of European Churches bönegudstjänst 2 mars 17.00

Fortsätt läsa mer från oss