”Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds barn” (Matteus 5:9)

I tider av stora kriser behövs enighet i ord och handling. När krig råder, människors tro och övertygelse kränks, våldsamma upplopp uppstår och när klimatkrisen skenar, behöver världens kyrkor tala tydligt om fred som vägen till fred: Fred med varandra, fred mellan stater, fred med skapelsen. Det grundas i vår tro på att det innerst och ytterst är fred och frid, genom Jesus Kristus som är hela världens fred, i vilken allt har skapats och allt hålls samman från den enskilda människan till den samlade skapelsen.

I en värld av krig och splittring är vårt uppdrag att tro på och arbeta för fred, rättvisa och försoning. När yttrandefriheten används för att kränka, behöver vi påminna om att allt som är tillåtet inte är nyttigt, och att andra friheter såsom religionsfrihet också måste skyddas.

Vi tar avstånd från våldet i vårt samhälle, liksom från att kyrkor legitimerar våld och angreppskrig. Detta samtidigt som vi vidhåller att kärleken är störst och att vi är kallade att älska – varandra, våra fiender, liksom den jord vi är en del av och är satta att förvalta och försköna.

När existentiell oro och psykisk ohälsa ökar, behöver den grundlagsskyddade religionsfriheten framhållas, inte minst för alla barns och ungas skull. Rätten till religion är lika viktig som rätten att stå utanför religiösa traditioner. Var och en behöver friheten att välja sammanhang där det går att utvecklas som person och nå fred med sig själv.

Världen behöver enhet. En enhet som innefattar olikheter och mångfald och samtidigt bottnar i det som förenar. Låt oss fortsätta arbeta och be för enhet, fred och försoning.

Vi sammanfattar detta i bön;

Kärlekens Gud, du som är helig och treenig.

Vi tackar dig för påskens budskap – att livet har segrat över döden och ljuset över mörkret!

Vi ber om ett slut på ondska och krig, om befrielse för de förtryckta, om hopp för de unga. Vi ber om gemenskap och meningsfullhet, om mat som räcker och vatten som är rent, om en värld i frihet och ett slut på pandemier.

Vi ber för Sverige, för världens alla länder, för ledare och beslutsfattare, för skapelsen, för den jord du älskar.

Vi ber för oss själva, att vi ska lära oss att ära och älska dig, älska och respektera oss själva och varandra, vara generösa och dela rättvist, visa gästfrihet, våga tro på fred och ickevåld.

Det finns ingen som du Gud, ingen är helig som du, ingen klippa är fast som du. Du är kärlek. Du är hela världens fred.

Amen.


Uttalandet som pdf:

Sveriges kristna råds årsmötes uttalande 23 maj 2022


Läs mer om årsmötet:

Kristi kärlek och bön om fred i fokus under Sveriges kristna råds årsmöte – ärkebiskop Benjamin Atas valdes till ny ordförande efter ärkebiskop Antje Jackelén

Fortsätt läsa mer från oss