Vi är en gemenskap i Kristus, alla vi troende, i alla situationer och tider. När vi nu har mötts till årsmöte i Sveriges kristna råd, vill vi skicka en hälsning till samfund, kyrkor, församlingar, som ett uttryck för att vi är ett, att vi hör ihop. Under pandemin har vårt beroende av varandra blivit än mer tydligt. Vi påverkas av varandra och vår gemensamma sårbarhet har blivit konkret erfarenhet – i trossamfund, samhällen och i hela Guds skapelse. I lokala församlingar och kyrkor har mycket av lidande, vånda och frustration fått bäras.

Som en gemenskap av troende här i Sverige, får vi som ett trots, med troende över hela världen sätta vårt hopp till Gud. Vi är kallade att berätta om vårt hopp genom Jesus Kristus. Vi är kallade att i ord och handling visa att en annan verklighet är möjlig och vara med och bygga vår gemensamma framtid.

Vi vet att nöden är stor och att nya frågor väckts under pandemin. Inte minst har de existentiella frågorna och ropen blivit tydligare bland barn och unga. Vi vet att många liv har förlorats, och mångas liv förändrats under pandemin. Som kyrkor och samfund kommer vi även efter den mest akuta situationen, stå i nya utmaningar där vi är kallade att leva i frid och gestalta fred, försoning och rättvisa. Vi kommer fortsatt att behöva varandra. Vi får därför be för varandra och för hela den värld Gud älskar, och om att Guds Ande ger oss styrka, vishet och mod att fortsätta gå tillsammans.

Vi är kallade att bli ett för att världen ska tro, och världen behöver tro, tillit och enhet. Så låt oss kontinuerligt söka den enhet som redan är oss given. Låt oss fördjupa gemenskap och samhörighet i samhällen, byar, förorter och städer. Låt oss söka efter hoppet som ger styrka och peka på det hopp som ger hela världen liv.

2 Kor 1:10 ”Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp, han skall rädda oss”. 

Med hälsningar från Sveriges kristna råds årsmöte, genom generalsekreterare Sofia Camnerin.


Fortsätt läsa mer från oss