Uttalande från Sveriges interreligiösa råds årsmöte 6 februari 2023.
Om koranbränningar, skjutningar och droghandel och om jordbävningen i Turkiet och Syrien.

Uttalande:

– Vi betraktar de återkommande provokationerna i form av koranbränningar som manifestationer av hat riktade mot en religiös minoritet, i detta fall mot svenska muslimer. Det är viktigt att brett i samhället markera mot hatmanifestationerna. Ett alldeles särskilt ansvar har vi som trossamfund, ansvar att i ord och handling visa solidaritet med de som utsätts för hatet. Vi vill stå upp mot hat, hot och splittring, över religionsgränser, för medmänniskors värde och värdighet.

– Vi känner sorg och oro över de skjutningar och den droghandel som trasar sönder unga människors och familjers liv och som gör att rädsla och otrygghet breder ut sig. Rotade i lokalsamhället, genom våra medlemmar, vill vi bidra till framtidshopp och inkludering, två viktiga motkrafter till kriminalitet och utanförskap.

– Vi vill förmedla våra kondoleanser och omtanke till alla som drabbats av den förödande jordbävningen i Turkiet och Syrien, till alla också här i Sverige som har nära och kära i området. Må hjälp snabbt nå fram, på bästa och effektivaste sätt.


Fortsätt läsa mer från oss