Den 8-9 september arrangerade Sveriges Kristna Råd en konferens under rubriken Det förlovade landet – en ekumenisk konferens om kyrkornas syn på Israel-Palestina. De flesta har säkert inte hört talas om denna konferens förrän nu. Inbjudan gick inte ut brett och konferensen bevakades inte av pressen. Tanken med konferensen var att möjliggöra ett möte mellan olika ståndpunkter, som skulle gå bortom stereotyper, där alla fick möjlighet att i ett respektfullt klimat ge uttryck för sina synsätt.

Det blev en konferens med ett 30-tal deltagare, som arbetade kring frågor som land, folk, mänskliga rättigheter/folkrätt i relation till Israel-Palestina. Bland deltagarna fanns bland andra teologer och folkrättsexperter. En viktig bakgrundsfaktor var det så kallade Kairos Palestina-dokumentet, där kyrkorna i Jerusalem vädjar till kyrkor i hela världen att arbeta för en rättvis fred och ett upphörande av ockupationen av de palestinska områdena.

Konferensen samlades kring ett uttalande i form av ett brev till Sveriges Kristna Råds styrelse, där man bland annat förelår SKR att sprida kännedom om dokumentet och att uppmana sina medlemskyrkor att ge sina gensvar, i ord och handling, på de palestinska kristnas vädjan. Kairos Palestina-dokumentet med respons och studievägledning finns på svenska i boken Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina (red: Sune Fahlgren, utgiven av studieförbundet Bilda 2010).

Fortsätt läsa mer från oss