husby

UTTALANDE Sveriges interreligiösa råd (SIR), grundat den 4 maj 2010, kunde konstatera att många föreningar och sammanslutningar, såväl icke-religiösa och religiösa trossamfund, arrangerade och deltog i nattvandringar i Stockholms olika förorter i samband med de oroligheter som startade i Husby den 20 maj. Många människor ställde upp som aktiva volontärer för att lugna ner stämningen i sitt lokala samhälle och samtala med dess invånare.

När SIR möttes för samtal poängterade de olika religiösa företrädarna hur viktigt det är att man på såväl nationell som kommunal och lokal nivå aktivt interagerar med viktiga samhällsaktörer. Bland dessa finns de olika religiösa samfunden. Vår önskan är att ett gott samarbete för samhällets bästa inte bara sker i akuta situationer, utan även i krisförebyggande syfte. SIR vill därför visa sin uppskattning för alla samhällsaktörer som aktivt deltog under de oroliga veckorna i maj. Ni har varit fredsbärande!

Vi hoppas på att våra mötesplatser växer. Det kan vara genom rådslag och samtal, nattvandringar eller olika projekt som bidrar till samhällsnyttan. Vi tror det behövs, på olika nivåer och på olika sätt.

När SIR möttes i början på juni var det ett samtal med representanter för fem religioner. Vi har mycket gemensamt. Vi är alla intresserade av att bidra till ett tryggt och bra samhälle. Vi vill förmedla att religionerna, de olika trossamfunden, kan vara en positiv kraft i vårt samhälle, och vi är övertygade om att vi tillsammans har bidrag till det samhälle vi gemensamt lever i, såväl i akuta situationer, där sociala problem är särskilt tydliga, som det vanliga vardagslivet.

På uppdrag av Sveriges interreligiösa råd:
Helena Benaouda, Sveriges muslimska råd
Sudhagart Thangave, Tillsammans för Sverige, Fryshuset
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

Läs uttalandet i tidningen Dagen

http://www.dagen.se/opinion/debatt/tack-for-era-insatser-i-husby/

Fortsätt läsa mer från oss