Bild på Jerusalem från ovan.

Sveriges kristna råd har tagit del av det uttalande som patriarker och kyrkoledare i Jerusalem gemensamt gjorde den 13 december, 2021. När de stora högtiderna närmar sig vill vi dela deras rop.

Vi vill också påminna om bönematerialet som är framtaget av Kyrkornas råd i Mellanöstern och uppmuntra till bön om fred och försoning i området och i hela världen.

I uttalandet beskriver kyrkoledarna en oroande utveckling i Jerusalem, den kristna närvaron hotas. De påminner om religionsfriheten och den mosaik av folk och tro som finns i Jerusalem. De kräver likhet inför lagen och lyfter fram den kristna minoriteten som vill fortsätta välkomna kristna pilgrimer från hela världen.

Kyrkoledarna rapporterar om upprepande hot och förolämpningar mot präster, munkar och nunnor och om vandaliserade kyrkobyggnader och andra institutioner. De ser en trend i att radikala grupper förvärvar strategiskt belägna fastigheter och på så sätt förstör den sedan länge upprättade överenskommelsen om uppdelningen av Jerusalems gamla stad. De ser detta som en strategi att aktivt minska den kristna närvaron i Jerusalem och i det Heliga landet.

De vänder sig till politiska beslutsfattare i Israel, Palestina och Jordanien, och efterfrågar dialog och vikten av att beslutsfattare värnar det gemensamma åtagandet att skydda religionsfriheten, skydda dem som minoritet – ingen ska behöva leva under hot om våld och kränkningar.

Läs mer och länkar:

Här finns uttalandet i sin helhet

Kyrkornas världsråd kommenterar

Här finns bönematerialet till ekumeniska böneveckan 2022

Fortsätt läsa mer från oss