Sveriges kristna råd gör idag ett uttalande efter minnet av Kristallnatten.

UTTALANDE ”Minnet av Kristallnatten är en väckarklocka inför de krafter som vill återskapa ett mörkt samhälle med rasistisk, etnisk och religiös diskriminering och förföljelse. Krafter som gör sig alltmer synliga idag, i Sverige och andra länder. De måste motverkas och stoppas, som de demokratins fiender som de är, genom lagstiftning, rättsskipning, polisiärt arbete och politisk opinionsbildning.

Kyrkorna i Sverige utgörs av människor från en mångfald delar av världen, olika traditioner och kulturer. Som sådan är de också sårbar, liksom den judiska folkgruppen som idag är utsatt och hotad. Vi vädjar därför om krafttag mot de strömningar som allt tydligare visar sin avsikt att skapa ett extremt samhälle där jämlikhet och trygghet för alla är ett minne blott.”

Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Ordförande Sveriges kristna råd

Karin Wiborn, generalsekreterare
Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss