Hur kommer det sig att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter när det enligt lag ska vara förbjudet? Kyrkornas globala vecka lanserar nu mejlkampanjen Politikerutmaningen, där alla kan vara med och utmana politikerna som bestämmer.

I Sverige finns ett generellt förbud mot att exportera vapen till länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Förbudet har starkt stöd hos svenska folket, hela 92 % vill totalt förbjuda den typen av export. Trots detta säljs svenska vapen till länder som Pakistan, Förenade Arabemiraten och Bahrain, diktaturer som otaliga gånger kritiserats för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. I slutet av september uppgav också Dagens Industri att Sverige genom Saab Bofors Dynamics säljer pansarvärnsrobotar till Saudiarabien; ett land handelsminister Ewa Björling själv sagt har stor avsaknad av demokrati och mänskliga rättigheter.

Vem bestämmer? Det är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som beslutar om exporttillstånd av krigsmateriel. I beslutsprocessen får de ofta vägledning av ett råd med representanter från alla riksdagspartier — Exportkontrollrådet (EKR). Kyrkornas globala vecka drar nu igång Politikerutmaningen, som ger alla som vill möjlighet att mejla ledamöterna i EKR. Budskapet är att exporten till länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter måste upphöra.
– Det är dags att ansvariga politiker slutar gömma sig bakom intetsägande rubriker som ”Exportkontrollråd”, säger KG Hammar, tidigare ärkebiskop som numera leder ett ekumeniskt nätverk som arbetar för striktare vapenhandelsregler.
Det handlar om vapen och det handlar om syftet att döda. Är det så fred byggs? Eller handlar det bara om pengar? Låt oss föra ett öppet samtal.

Kyrkornas globala vecka infaller 14-21 november och arrangeras av Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och The Life and Peace Institute.

Fortsätt läsa mer från oss