Hur kommer det sig att Sverige exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter när det ska vara förbjudet? Kyrkornas globala vecka lanserar nu Politikerutmaningen, där du kan vara med och utmana dem som bestämmer!

I Sverige finns ett generellt förbud mot att exportera vapen till länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Ändå säljs svenska vapen till flera sådana länder — hur kan det komma sig? Via vår hemsida kan du mejla politikerna i Exportkontrollrådet, som har makt i den här frågan, med budskapet att vi vill att förbudet ska följas! Vill du göra Politikerutmaningen i din församling, med många medlemmar som inte är vana att använda internet? Samla underskrifter i en vanlig namninsamling och skriv sedan själv in namnen på hemsidan; ett formulär att ladda ner och skriva ut finns på Politikerutmaningens webbsida.  Skicka ditt mejl på en gång! ”Tio mejl är en folkstorm i politiken.” Var med och förändra svensk vapenexport!

Fortsätt läsa mer från oss