Nu kan du som vill främja kyrko- och religionssociologi genom exempelvis forskning eller konferensverksamhet söka medel via Stiftelsen Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi. Sista ansökningsdag 29 oktober.

Främjandeåtgärder

Bidrag kan beviljas för fyra slag av främjandeåtgärder:

  • Symposier
  • Konferensdeltagande
  • Initiering
  • Publikation

Ansökningstid

15 april och 29 oktober

Riktlinjer mm

Bidrag kan sökas av studerande på forskarnivå och forskare. Detaljerade riktlinjer, anvisningar och ansökningsblanketter finns på stiftelsens hemsida.

Ansökan

Ansökan bör normalt inte överskrida fem sidor. Ansökan skickas digitalt till ansokan@berndtgustafsson.se

Mer information

Fortsätt läsa mer från oss