IMG_9172

I söndags var det första söndagen i fastan och eftersom det var andra söndagen i månaden satt jag som vanligt i matsalen i Flogstaskolan i Uppsala för att fira gudstjänst. Andra söndagen i månaden förvandlas matsalen med enkla medel till ett kyrkorum. Ett matsalsbord blir ett enkelt altare där nattvardsgåvorna dukas upp. Präster och musiker ställer upp ideellt och leder våra gudstjänster. Allt sker på ideell basis.

Tidigare fanns det en distriktskyrka i Flogsta, S:t Olofs kyrka, men den såldes 2005 och har nu fått ge plats för radhus. Vi som firade gudstjänst i kyrkan bildade föreningen S:t Olofs vänner i Helga trefaldighetes församling på våren 2005 och kämpade för att få ha kvar kyrkan. När kyrkan var såld sörjde vi vår kyrka under några månader, men kände att vi inte ville ge upp. Att regelbundet fira gudstjänst tillsammans var viktigt för oss, men det var en jobbig tid för oss alla och vi tvivlade mycket på framtiden. Men vi bar varandra genom den tiden, vi stöttade varandra och det fanns alltid någon som bar visionen framåt.

Det hade varit enkelt att ge upp när kyrkan hade sålts. Och lika enkelt hade det varit om vi intagit en offerroll där vi framstod som offer för beslut som församlingens förtroendevalda hade tagit. Men vi vägrade se oss som offer och försökte ta saken i egna händer. Jag hade lärt mig av befrielseteologin i Latinamerika att vi som människor är subjekt och att vi alltid kan påverka vår situation och göra något av den.

Och så växte tanken fram att vi skulle söka någon lämplig lokal att fira gudstjänst i och så småningom gjorde vi upp med skolans rektor om att hyra matsalen. Så kunde vi bjuda in till gudstjänst andra söndagen i advent 2005 för att se vilket gensvar detta skulle möta. Gensvaret blev tillräckligt stort för att vi skulle fortsätta och nu samlar vi drygt 20-talet personer till söndagsmässa andra söndagen i månaden. Vi har hela tiden haft stöd från kyrkoherdar och övriga präster i församlingen och så småningom också av kyrkorådet.

Efter varje gudstjänst har vi ett enkelt kyrkfika som innebär en fortsatt gemenskap där vi delar stort och smått vid matsalsborden som stått kvar runt väggarna under gudstjänsten. Så skapar vi med enkla medel en gudstjänstfirande gemenskap både för oss själva och de människor som bor i området.

Även om människor inte strömmar till våra gudstjänster så har vi tillsammans fått växa i tro och ansvar och vi har lärt oss att vi som människor alltid kan påverka vår situation. En vecka som denna med temat ”Prövningens stund” kan det vara värt att reflektera över detta. Uthållighet och träget arbete tillsammans bär frukt. Detta tackar vi Gud för i Flogsta.

Olle Kristenson (3)

/Olle Kristenson

Foto: Johan Nilsson

Fortsätt läsa mer från oss