”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket”. Så står det att ängeln sa till herdarna när Jesus hade fötts.

Må Kristi födelses fest påminna oss och Mellanösterns folk om fredens välsignelser och om allas, hela folkets, rätt till respekt och frihet. I vissa länder i Mellanöstern har stora förändringar skett sedan förra julen, förändringar som väckt hopp, men också ingett oro. Längtan efter rätt och rättfärdighet kallar oss till bön och engagemang för religionsfrihet och andra mänskliga rättigheter, demokrati och stöd åt våra kristna systrar och bröder.

De kristna i Mellanöstern blir allt färre. Förtryck och förföljelse driver många på flykt. I flera av de länder där diktatorer störtats det senaste året, har situationen för minoriteterna ändå inte blivit bättre. Förtryck och förföljelse är kvar eller ökar, om än i delvis andra kläder. Sveriges kristna råd uppmanar församlingarna i våra medlemskyrkor, och alla människor av god vilja, att be för länderna i regionen; för de kristna i de länder som berörts av den arabiska våren,för att religionsfriheten, liksom andra mänskliga rättigheter, ska respekteras fullt ut,för den spirande demokratin i flera av länderna, och för att de politiska omvälvningarna ska leda till positiva förändringar och inte till nytt förtryck mot minoriteter.

Låt julens gudstjänster innesluta människorna i den del av världen där Frälsaren föddes i vår förbön och omtanke.

För Sveriges kristna råd,
Anders Arborelius Biskop Stockholms katolska stift ordförande
Pelle Hörnmark Föreståndare Pingst — fria församlingar i samverkan vice ordförande
Julios Abdulahad Shabo Ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan vice ordförande
Anders Wejryd Ärkebiskop Svenska kyrkan vice ordförande

Fortsätt läsa mer från oss