SKR har tidigare uppmanat till bön för skapelsens bevarande under perioden 1 september — 10 oktober. Den 10 oktober kulminerar också kampanjen 101010, som Kyrkornas Världsråd också anslutit sig till och vars syfte är att uppmärksamma klimatfrågan och att få människor, organisationer och företag att agera för att minska klimatpåverkan.

Vi vill nu uppmuntra församlingar landet runt att i gudstjänsterna den 10 oktober, som i några kristna traditioner är Tacksägelsedagen, be för skapelsen. Henrik Grape, som är handläggare för hållbar utveckling på Svenska kyrkan och ledamot i Sveriges Kristna Råds klimatarbetsgrupp, har skrivit ett upprop och dessutom samlat en del gudstjänstmaterial som kan användas den dagen.

Fortsätt läsa mer från oss