Den europeiska kyrkokonferensen (KEK) fastslog vid sin generalförsamling i juli 2009 att: ”Som kyrkor i Europa förbinder vi oss att uppmärksamma de som omkommit under sina försök att finna ett värdigt liv i Europa genom en årlig bönedag.”

I anslutning till Världsflyktingdagen den 20 juni kommer kyrkor och MR-organisationer runt om i Europa att för tredje året lyfta fram dem vars liv gått förlorat och peka på de dödliga konsekvenserna av att EU:s yttre gränser täppts till. Även kyrkor och MR-organisationer i USA som ser konsekvenserna av den allt mer svårforcerade gränsen mot Mexiko kommer att medverka i bönedagen. Som kyrkor uppmanas vi att i bön uppmärksamma de namnlösa migranter som spårlöst försvunnit i havet eller i öknen.

Enligt UNHCR har 1.500 dödsfall dokumenterats bland migranter på Medelhavet under 2011 — fler än någonsin tidigare. ”Deras klagorop, ohört av människor, kommer att föras inför Gud. Vad som händer vid gränserna — långt från allmän kännedom och kontroll — kommer att föras fram i ljuset. Politiker kommer att påminnas om sitt ansvar för att försvara mänskliga rättigheter” skriver CCME (Kyrkornas kommission för migranter i Europa) i ett pressmeddelande.

Fortsätt läsa mer från oss