gvbanner2

Uppmaning till fredsbön från Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn. Läs bönen: Fredsbön

Under lördagen ringer fredsklockan vid FN:s högkvarter i New York för att markera att det är den internationella fredsdagen. I Uppsala möts över hundra personer för en fredsbyggardag.

Med anledning av Internationella fredsdagen den 21 september skriver fem unga kyrkligt engagerade i Uppsala nya tidning. De menar att Sverige bör bygga upp ett ickevåldsförsvar med målet att ersätta den våldsinriktade Försvarsmakten. Med ett ickevåldsförsvar skulle vi få ett effektivt verktyg at använda för att hjälpa förtryckta människor världen över.
Läs artikeln i Uppsala nya tidning: ”Bygg upp ett ickevåldsförsvar”:
http://www.unt.se/debatt/bygg-upp-ett-ickevaldsforsvar-2597552.aspx

Fortsätt läsa mer från oss