konferens Universitetskyrkan

Konferensen ”Into a future unknown” äger rum i Sigtuna den 10-14 juni. Till årets konferens är 85 deltagare anmälda från 8 länder.

Konferensen vill röra vid stora frågor: de gemensamma erfarenheterna av att leva i ett Europa som blir kallare och hårdare. Oron över ökad intolerans och rädsla för ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle, att mänskliga rättigheter naggas i kanterna och hur extrema åsikter och handlingar blir vanligare. Hur tecknar vi kartan av vår samtid? Hur ser vägmärkena ut som visar in i framtiden? Var hittar vi inspiration och mod att vara kyrka, kristna på ett relevant sätt? Vilket ledarskap krävs?

I samtalsgrupper och workshops kommer man att visa och tillsammans pröva olika metoder till exempel pilgrimsvandringar, helig dans, icke-våld, frälsarkransen, samtalsmetodik mm.

Huvudföreläsare är Mattias Gardell, Lisa Bjurwald, Magnus Alkarp, Jesper Svartvik och Ulrika Svalfors. Equmeniakyrkans bidträdande kyroledare Sofia Camnerin inviger konferensen. Under onsdagen besöker konferensdeltagarna Uppsala, där man bland annat kommer att vandra Eriksleden, tas emot av Ärkebiskop Ander Wejryd och fira regnbågsmässa i Helga Trefaldighets kyrka.

Den årliga konferensen beskrivs som en helig plats för att möjliggöra allt detta och i år sker den på hemmaplan. När Sverige är som skirast möts vi på Sigtuna folkhögskola under fem dagar, med föreläsningar, samtalsgrupper, gudstjänster, workshops och sociala aktiviteter. Konferensen är ett unikt tillfälle att möta och dela erfarenheter med kollegor från andra länder och kyrkliga sammanhang. Det är ett stort förtroende att ta emot internationella gäster och få visa vår kontext. Att konferensen hålls i Sverige sätter också vårt nationella arbete på kartan på ett positivt sätt, vilket känns extra angeläget i en situation där framtiden för Universitetskyrkans arbete ibland känns skör.

CEUC (Conference of European University Chaplains) är en kristen ekumenisk organisation. Dess mål är att verka för kommunikation och professionellt erfarenhetsutbyte mellan universitetskaplaner runt om i Europa, att engagera sig i frågor som rör kristen spiritualitet, ungdomar och kultur i en akademisk kontext, att i relation till institutioner och kyrkliga organ driva aktuella frågor inom vårt område. CEUC är ansluten till The Conference of European Churches (CEC-KEK) och en av grundarna till the International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE).

Läs mer: http://www.universitetskyrkan.se/

Fortsätt läsa mer från oss