Det är en ekumenisk grupp från Sverige som åker till Sudan för att bland annat delta på en fredskonferens i Khartoum som riktar sig till unga vuxna i kyrkan. De kommer också att besöka lokala församlingar i Khartoum, möta företrädare för Svenska konsulatet, Action by Churches Together (ACT) och Youth Peace Building Initiative som är ett fredsnätverk för ungdomar inom Sudans kristna råd.

– Det är alldeles för få kontakter mellan fredsinitiativ på olika håll i världen. Målet med resan är både att öka intensiteten i det svenska engagemanget och koppla ihop det med internationella initiativ. Väl hemma i Sverige igen hoppas vi kunna möta svenska församlingar för att utmana dem att göra vad de kan i arbetet för att övervinna våld, säger Daniel Uddling, projektledare på Sveriges Kristna Råd.

Gruppen från Sverige består av följande personer:
Lisa Svensson, Svenska kyrkan, 25 år och prästkandidat från Lund
Henrik Hansson, Svenska kyrkan, 24 år och student från Uppsala/Jönköping
Anna Franzén, SBUF, 23 år och student från Göteborg
Maja Malmqvist, Svenska kyrkan/EFS, 20 och student från Linköping
Linda Svensson-Forsberg, Evangeliska frikyrkan, 30 år och student från Uppsala
Lisa Minnhagen från Svenska kyrkan/EFS
Daniel Uddling från Sveriges Kristna Råd

”Uppdrag Sudan”
Konferensen äger rum inom ramen för ”Årtiondet för att övervinna våldet” som Kyrkornas Världsråd utlyst för perioden 2001-2010. Den svenska gruppen reser inom ramen för projektet ”Uppdrag Sudan”, som är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kristna Råd, Svenska kyrkan, Liv & Fredinstitutet och Kristna Fredsrörelsen.

Fortsätt läsa mer från oss