– Vi hade bokat plats för tolv deltagare, men intresset visade sig vara större än så. Det finns ett sug efter att lära känna varandra på ledarnivå inom de kristna ungdomsrörelserna. Med dygnet vill vi också tillsammans arbeta med ekumeniken förutsättningar idag och ge de unga ledarna en roll i SKRs årsmöte, säger Elaine E Lindblom, som är SKUR-nätverkets kontakt på Sveriges Kristna Råd.

SKUR-dygnet hålls på Sigtuna folkhögskola och börjar vid lunch 25 april och pågår till lunch dagen efter. Därefter tar Sveriges Kristna Råds årsmöte vid i Valsta kyrka i Märsta. ”Heta stolen” med SKR-presidiet genomförs på kvällen 26 april.

Från SKUR-nätverket deltar dessa unga ledare i dygnet:
Göran Bondesson, förbundssekreterare, Svenska Missionskyrkans Ungdom
Klas Corbelius, rörelsesekreterare, KRISS
Mattias Kareliusson, ordförande, KRISS
Daniel Rosén, generalsekreterare, CREDO
Lars-Ola Ericsson, förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom
Malin I Wärn, förbundssekreterare, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Kim D Bergman, ordförande, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Josefin Fållsten, ungdomsdirektor, Evangeliska Frikyrkan Ung
Kerstin Alm, ordförande, Metodistkyrkans Ungdomsförbund
Kristoffer Eklund, Metodistkyrkans Ungdomsförbund
Olof Edsinger, förbundssekreterare, Salt – barn och unga i EFS
Andreas Lind, ordförande, Salt – barn och unga i EFS
Maria Wingård, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga
Johanna Berggren, Svenska Kyrkans Unga
Göran Åström, förbundssekreterare, Pingst Ung
Olivia Sulaiman, styrelserepresentant, Ortodoxa ungdomsinitiativet

På programmet finns bl a följande:
* Hela den bebodda världen – en resa i ekumenikens historia, Johan Dahlman, handläggare i ekumenik, Svenska kyrkan.
* Ekumenik i framtiden.nu! Vi skriver sagan om ekumeniken i Sverige 2016
* Vad händer i Europa och hur blir vi delaktiga? Besök av Michel Charbonnier, Italien, ordförande i EYCE, Ecumenical Youth Council in Europe
* Ekumenisk utbildning för ungdomar, Anna Norrby mfl.

Fortsätt läsa mer från oss