hållbartliv2

Materialet för Diakonins månad 2013 har temat ”Hållbart liv”. Diakoni handlar om att tjäna och begreppet hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag.
-Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer, förklarar Björn Cedersjö, direktor, för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle på Sveriges kristna råd.

I det nya häftet ges många exempel på vad diakoni innebär. Det handlar om tro, hopp och kärlek omsatt i praktisk handling. Att medverka till fler möjligheter till ett hållbart liv.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Gemensam Framtid, Hela Människan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss