SKR och SMR UD
Delegationen från Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet; Katherine Cash, Karin Wiborn, Eva Christina Nilsson och Elisabeth Korswing. Foto: Mikael Stjernberg.  

Den 14 oktober, förra året, fylldes S:ta Clara kyrka i Stockholm med människor som ville visa sin solidaritet med utsatta troende över hela världen. Efteråt gick över 600 människor i ett fackeltåg genom centrala Stockholm till Mynttorget där bland andra civilminister Stefan Attefall talade om vikten av att stå upp för alla människors rätt till religionsfrihet. Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd stod bakom arrangemanget som fick stor uppmärksamhet. I samband med denna manifestation skrevs alltså brevet till Carl Bildt som nu fått sin uppföljning.

Chefen på Utrikesdepartementet för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR), Per Sjöberg, öppnade mötet med att tacka för engagemanget i frågan. Sedan berättade Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet och Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd om manifestationen och gav ytterligare bakgrund till varför organisationerna är engagerade i frågor om allas rätt till religionsfrihet:

”I den världsvida kyrkan lever vi nära varandra… Det handlar om människor och kyrkor som vi har långvariga relationer till. Vi berörs och är berörda… Vi är övertygade om att religiösa minoriteter behöver samma sak som alla medborgare: att få leva i en stat med likhet inför lagen, där brott och diskriminering utreds och straffas oavsett offrets eller gärningsmannens religion, i en stat som förmår att skydda medborgarna. Religions- och övertygelsefriheten är en angelägenhet för alla…  Som kyrkor har vi ett ansvar att vara fredskapare – en kraft för rättvisa och försoning. Men vi behöver också politiker som visar handlingskraft”.

Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd fick god respons under samtalets gång. Katherine Cash presenterade bland annat fyra satsningar som Svenska missionsrådet föreslår att Sverige kan göra för att främja religions- och övertygelsefriheten genom utrikespolitiken. Dessa förslag kommer att presenteras i en rapport som Svenska missionsrådet lanserar under Almedalsveckan i sommar.

Utrikesdepartementet är intresserade av att följa upp diskussionen.

Brevet till utrikesminister Carl Bildt:
https://www.skr.org/nyheter/skr-och-smr-vill-diskutera-religionsfrihet-med-carl-bildt/

Fortsätt läsa mer från oss