Sveriges kristna råd har hittills gett ut 21 skrifter i sin serie. Den första gavs ut 2001 (Charta Oecumenica). Här finns ett unikt material för Sveriges kristenhet som berör olika områden som teologi, ekumenik, fred, etik, klimat och jämställdhet. Denna vecka utkommer två nya skrifter vilket blir nummer 20 och 21 i serien:

nr20Dop, nattvard och ämbete
– Grunddokument för samtal om kyrkornas enhet
Det så kallade Lima-dokument från 1982 gavs ut på svenska för 30 år sedan, men dess fortsatta relevans gör att behovet är stort av en nyutgåva som en viktig resurs för fortsatta samtal om kyrkans enhetssträvanden i Sverige. Detta dokument från Kyrkornas världsråd har haft stor betydelse för den ekumeniska utvecklingen och betraktas av många som ett av de viktigaste ekumeniska dokumenten som publicerats i den ekumeniska rörelsens historia.
60 sidor, Skriftserien nr 20

skrift21Kyrkan – på väg mot en gemensam vision
– Ekumeniskt samtal om kyrkornas väsen och uppgift
30 år efter publiceringen av Lima-dokumentet antog Kyrkornas världsråds centralkommitté 2012 detta dokument som initierar ett ekumeniskt samtal om kyrkans identitet och uppgift. Här går man vidare med frågorna och skriver om vad man faktiskt är överens om och vad som återstår att arbeta med för att man ska kunna bli överens. Samtalet börjar med att Kyrkan är en del i Guds mission och fortsätter med Kyrkan som en gemenskap i enhet och mångfald och slutar med en reflektion över Kyrkans kallelse gestaltas i samhället.
64 sidor, Skriftserien nr 21

Fortsätt läsa mer från oss