Truls Bernhold får Frälsningsarméns Hannapris för sitt arbete med klosterprojektet på Kumlaanstalten. Projektet var en del av Sveriges Kristna Råds NAV-verksamhet och Truls var dess projektledare. Klostret på Kumla är nu en reguljär verksamhet helt inom ramen för Kumlaanstalten.

Så här lyder Frälsningsarméns pressmeddelande:

Frälsningsarmén belönar pionjärarbete i fängelse
Hannapriset till Truls Bernhold

Det av Frälsningsarmén instiftade Hannapriset, som instiftades 2005 och då tilldelades Carolina Klüft, går för år 2006 till Truls Bernhold, stiftsadjunkt i Karlstads stift, fängelsepräst och initiativtgare till och ledare för det s.k klosterprojektet på kriminalvårdsanstalten i Kumla.

Kumlaanstalten hyser de tyngsta brottslingarna i Sverige, och klosterprojektet går ut på att en handfull långtidsdömda fångar går in i en månadslång frivillig retreat – något som aldrig tidigare prövats i ett fängelse.

Fem timmar dagligen under klostervistelsen ägnas åt enskild meditation, ofta med utgångspunkt i någon vers ur bibeln som Truls har gett dem. Tankarna kretsar kring det egna livet, den egna situationen – varför blev det så här? Vad kunde jag ha gjort annorlunda och hur tar jag mig vidare – hur gör jag något bra av framtiden? Hur ser min världsbild ut, och var finns jag i den?

Retreatens metod är både enkel och besvärlig: att dra sig tillbaka från yttervärlden. I klostret finns varken teve, tidningar eller brev. Bara förnamn används och personalen minimeras för att inte påminna de intagna om deras kriminella identitet.

– Syftet är att nå deras djupaste identitet, ett jag som inte är förknippat med droger eller kriminalitet. Jag vill hjälpa dem att ta tag i den de är på djupet som människa, säger Truls Bernhold.

Ur retreaten på Kumla har det vuxit fram ett nytt brödraskap vid fängelserna – ett kristet brödraskap: St Andreas andliga sällskap. Fem av fångarna som deltog i den första retreaten har sökt sig till samma fängelse, Österåker. Där håller de det nya brödraskapet vid liv. Det leds av en livstidsdömd fånge, vilket på sätt och vis är garant för att det kommer att leva vidare.

Hannapriset tilldelas en person utanför Frälsningsarmén som för samhällsinsatser som till inriktning och genomförande ligger i linje med Frälsningsarméns grundvärderingar och kärnverksamhet och har fått sitt namn av Hanna Ouchterlony, den kvinna, som 1882 förde Frälsningsarmén till Sverige.

Truls Bernhold får ta emot priset, som utgörs av en statyett och ett diplom, i samband med Frälsningsarméns julkonsert i Stockholms stadshus den 26 november

Fortsätt läsa mer från oss