gräs klimat natur
I höst fokuserar kyrkorna klimatfrågan. Foto: Josef Stjernberg.

Klimatsituationen blir allt mer akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan. Denna fråga berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka. Framtiden är möjlig att påverka. Och denna påverkan kan ske på många olika sätt.

Sveriges kristna råd och landets kyrkor uppmuntrar till tre olika satsningar från augusti till oktober för att uppmärksamma klimatfrågan:
Ekumenisk bön- och fastedag lördag och söndag den 16-17 augusti, då flera kyrkor samlas till gudstjänst med temat ”Goda förvaltare”.
– Var med och påverka opinionen på din hemort. Skriv under insändaren  som förberetts tillsammans med Diakonia och omställningsrörelsen Klimatvalet 2014 och skicka till din lokaltidning.
– Att fira Gudstjänst i ”Skapelsetid” från 1 september till 15 oktober.

Ekumenisk bön- och fastedag
Bön är verksam, att tala är verksamt och att fira gudstjänst är kyrkans uppdrag. I gudstjänsten finns uttryck för glädje över Guds skapelse och i förbön får vi överlämna den vånda vi delar med allt skapat. På initiativ av Svenska Alliansmissionen och dess missionsföreståndare Kjell Larsson uppmuntrar Sveriges kristna råd en ekumenisk bön- och fastedag med temat ”Goda förvaltare” den 17 augusti. Detta är något som styrelsen för Sveriges kristna råd välkomnar och uppmanar till lokalekumeniska initiativ vad gäller fasta och bön. Tidpunkten är vald med anledning av svenska evangelieboken firningsämne och närheten till riksdagsvalet.

Klimatvalet 2014
Sveriges kristna råd gav förra året ut skriften ”Värna den jord Gud älskar”. Företrädare för omställnings- och miljörörelsen och Sveriges kristna råd har mötts för att tala om klimathotet och våra möjligheter att samverka för det gemensamma målet med en planet som är beboelig för kommande generationer och för de fattigaste på jorden. Vill ni i er bygd påverka opinionen och politiker på olika nivåer? Stärka banden mellan kyrka och miljö/omställningsrörelsen lokalt? Vi har sammanställt en insändartext som du kan ladda ner. Insändaren kan utgöra ett verktyg för maximal påverkan till minimal ansträngning för er på lokalplanet i samband med riksdagsvalet i september. I dokumentet finns också instruktioner om hur insändaren används.
Länk brev om Klimatvalet 2014

Skapelsetid
”Skapelsetid” är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Perioden infaller 1 september till andra söndagen i oktober. Sveriges kristna råd uppmanar kyrkor och samfund i Sverige att göra som andra kyrkor runt om i Europa och låta våra gudstjänster bli till uttryck för ett miljö- och hållbarhetsengagemang. Särskilt under tiden 1 september till andra söndagen i oktober som är den tid den europeiska ekumeniska rörelsen utlyst till ”Skapelsetid”. Läs mer och få tips om hur du kan delta:
Länk webbsida ”Skapelsetid”

Fortsätt läsa mer från oss