Omsorgs- och sjukhuspastor i Växjö

Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkorna i Sverige och finns i Växjö på Centrallasarettet och på Sigfridsområdet med andaktsrum och expeditioner. Ulriksbergskyrkan i Växjö har förmånen att vara en växande församling med drygt 700 medlemmar och tillhör samfunden Pingst och Evangeliska frikyrkan. Vår längtan är att fortsätta nå ut till invånarna i Växjö och nu söker vi en pastor med inriktning på omsorg, som vill vara med och utveckla vår församling och ta oss vidare mot nästa steg.