Genom utställningen Vi väntar vill Sveriges Kristna Råd uppmärksamma och dela det lidande som miljontals människor med hiv/aids lever med idag. I korsvägsvandringen/utställningen Vi väntar finns de traditionella stationerna, men bilderna visar – istället för Jesus – människor som lider av hiv/aids. Vi väntar passar bra för kyrkor, församlingar, ungdomsgrupper eller organisationer som vill arbeta med värderingsfrågor om barmhärtighet och kärlek till vår nästa, eller som vill uppmärksamma frågor om fattigdomsbekämpning och människors rätt till hälsa.

Fortsätt läsa mer från oss